Pada hari Minggu, tanggal 04 April 2017 pelatihan hari pertama untuk grup A di laksanakan. Peserta yang hadir 9 dari 10 peserta. Materi yang dilatih adalah operasi bilangan cacah, bulat dan pecahan.
Anak-anak serius dan semangat mengikuti pelatihan walaupun dalam keadaan puasa. Dengan selingi permainan dengan menggunakan media spidol. Anak-anak juga mengerjakan latihan agar tidak jenuh. 
Peserta
 1. Ajeng Cesar
 2. Sultan Rafi
 3. Kaila
 4. Salma
 5. Aisha
 6. Almira
 7. Anisa Yulinar
 8. Nahdia
 9. Lintang
 10. Prima
 11. ZULFAN
 12. IRFAN
 13. NANIM
 14. ZHENDY
 15. CHINDY
 16. BINTANG
 17. RAFI
 18. JASMINE

Post a Comment

Previous Post Next Post